Kategoria: Wang Julian

Julian Wang (1844-1910), inżynier i przemysłowiec, jako student założył atelier w roku 1863 przy ul. Majera 135 we Lwowie (w dawnym dworku Majera), w roku 1865 dołączył do niego Stanisław Rodecki ( ?-1877), powstaniec listopadowy i fotograf warszawski. Firma działała potem przy pl. Mariackim 6, aż do śmierci Rodeckiego.