Joanna z Małachowskich Miłaszewska (?)

P-4733
Miejsce:Lwów
Tematyka:Portret
Zbiór:

Matka Piotra
Miłaszewskiego, Joanna

z domu Małachowska