Celebrowanie rocznicy męczeństwa św. Piotra

P-8506
Miejsce:Rzym
Twórca:
Tematyka:Architektura
Zbiór:

Roma Centenario di S. Pietro Anno 1867 –

Ceremonie z okazji tysiącosiemsetnej rocznicy męczeństwa św. Piotra.