Cerkiewka i list księdza do prałata

P-6779
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Architektura

Przezacny Księże Prałacie

Pięknie dziękuję za list, za wyrazy dobroci,
za alokucję Piusa XII o pszczołach.

Życzę Drogiemu Księdzy Prałatowi zdrowia i 
sił, by dalsze wędrówki po ojczystym kraju
nie były męczące ani uciążliwe.

Serdecznie pozdrawiam.
Z Bogiem.

25 VIII [19]86 x. (ksiądz) [podpis nieczytelny]