Christoph Martin Wieland, pisarz niemiecki

P-7718

Portret wykonał słynny szwajcarski rytownik, Johann Heinrich Lips (1758-1817).