Córka – z dedykacją dla przyjaciółki

P-4331

Pięć fotografii P-4327 – P-4331 przedstawia matkę i córkę.

O! bądź szczęśliwą! w pożegnania chwili – 
Nic Ci innego powiedzieć nie mogę
Jak: badź szczęśliwą! nie zapomnij o mnie.
d[nia] 5. IX [1]902 r.

Jest to skrócona wersja pierwszej strofy wiersza miłosnego Stanisława Grudzińskiego „Pożegnanie”.