Cyprian Godebski, rzeźbiarz

P-4215

Wytłoczona data: 1897. Na awersie: C. Godebski Twórca pomnika Mickiewicza w Warszawie

Cyprian Godebski (1835-1909) – polski rzeźbiarz. Urodzony we Francji jako syn powstańca listopadowego (i wnuk legionisty i poety, po którym otrzymał imię), uczył się rzeźby w pracowni François Jouffroy. W 1858 przeniósł się do Lwowa, następnie – od 1861 zamieszkał w Wiedniu i od 1863 w Paryżu. W 1870 został mianowany profesorem Akademii w Petersburgu. W Paryżu prowadził salon artystyczno-literacki. W 1877 został mianowany członkiem francuskiej Akademii Narodowej, w 1889 oficerem Legii Honorowej. Jego córką była patronka artystów Misia Sert.

(za: Wikipedia)