Czeski rzeźnik Karel

P-271
Miejsce:
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Data stempla: 28 X 1916.