Czółno na Rue de Saint-Charles

PD-9490

Karta PD-9514 podaje jako lokalizację bardzo podobnego zdjęcia Rue de la Convention. Ulice się krzyżują, więc może to okolice tego właśnie skrzyżowania, ale też bardzo się zmieniły, trudno zatem znaleźć potwierdzenie.