Doktor Faust w Gabinecie (Ary Scheffer)

P-7707

Portret Fausta (i Mefista), namalowany przez Scheffera w 1831 roku.