Dom z lokatorami I

P-9365
Miejsce:Francja
Twórca:
Format:Pocztówkowy

Zdjęcia takie wykonywali najbiedniejsi fotografowie: najpierw powiadamiali, że danego dnia będą „sporządzali zdjęcie nieruchomości”, a potem sprzedawali odbitki lokatorom.