Zbiór: Dom i jego mieszkańcy

Zdjęcia domu z jego mieszkańcami są znane, oczywiście, od początków fotografii; jednak wraz z jej upowszechnieniem, na przełomie XIX i XX wieku, pojawiły się jako sposób utrzymania się uboższych miejskich i małomiasteczkowych fotografów (podobnie jak później zdjęcia uliczne w międzywojniu). Stąd został całkiem duży – acz rozproszony – korpus takich archiwaliów.