Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret
Zbiór:

Z przodu widać podpis kamieniarza – założony w roku 1910 zakład Bolesława Sypniewskiego istnieje do dziś na Powązkach i jest najstarszym zakładem kamieniarskim w Polsce. Przed 1939 rokiem zatrudniała 150 osób i otrzymywała najbardziej prestiżowe zlecenia (wystrój krypty Narutowicza, płyta nagrobna matki Piłsudskiego, itd.).