Dr Mychajło Borysiekiewicz

P-8040

Mychajło Borysiekiewicz (1848-1899), wybitny okulista ukraiński, syn duchownego grekokatolickiego; studiował w Wiedniu, po czym kierował klinikami okulistycznymi w Innsbrucku i Grazu.