Drezno – Tarasy Brühla

PD-11905

1896

Zabudowa Tarasów Brühla, nazwanych przez Goethego „balkonem Europy”. Wysoki budynek w głębi to ogrodowa fasada pałacu Brühla (wówczas budynek należący do elektoratu Saksonii), a przy samej krawędzi albo jego końcówka, albo brzeg pałacu Fürstenberga (później Sułkowskiego i Brühla, a podówczas Ministerstwa Finansów). Oba te gmachy zostały niestety zburzone w 1900 roku pod nowy Landtag Saksonii (obecnie budynek pod nazwą Sächsisches Ständehaus mieści urząd ochrony zabytków i sądy).