Drugi kolega z Żytomierza

P-4389
Miejsce:Żytomierz
Twórca:Korycki C.
Tematyka:Portret