Drużyna skautowska Kościuszki w Połtawie

P-1071

1917 r. wiosna na Ukrainie w Połtawie
Drużyna im. Kościuszki
Od góry z lewej ku prawej:
Janka Karpińska. Wyszywaczówna Morawski St. Kosiński.
Łukasiewicz, Szerlak. E. Mirosówna Z. Zanecka. Ir. Karpińska
Morawska Anielka Świątkowska. Zygmundówna. Mirosówna
Jadzia Paprocka. Halina Radgowska. Jan Malewicz (drużynowy)
Jan Paprocki. Janka Laskowska. Mazurkówna. Czerwiński
trzecia za nimi Szerlakówna, druga za nią Mysia Magdzicka
Gienia Karpińska drugi Wyszywacz. przed Szerlakówną siedzi
Woliński i drugi Czerwiński.