Dzieci V – z Moguncji IV

P-10286
Miejsce:Moguncja
Twórca:Samson & Co.
Tematyka:Portret