Zbiór: Goldmannowie z Brzegu

Zbiór trzech albumów i fotografii luzem, zakupiony – niestety już częściowo zdekompletowany – na berlińskim targu staroci pokazuje historię kilku pokoleń rodziny Goldmannów z Brzegu na Dolnym Śląsku, pracujących w Mohren Apotheke, należącej do Friedricha Sperra aptece Pod Murzynem, która mieściła się w Rynku pod nr. 19. Po wojnie z pięknej barokowej kamienicy ocalał jedynie (a i to częściowo, bez balkonu) portal z herbem.

Zdjęcia pokazują głównie Maxa i Marie Louise z Neumannów Goldmannów oraz ich synów, Hansa i Ericha, który poślubił Helene z Chopardów, najpewniej pochodzącą ze Szwajcarii nauczycielkę francuskiego w prywatnej szkole dla dziewcząt Villa Margherita w Dreznie.

Wydaje się, że genealogia wyglądała następująco:
Pokolenie pierwsze
1. NN

Pokolenie drugie
11. NN 12. NN

Pokolenie trzecie
121. NN

Pokolenie czwarte
1211. NN – poślubił Agnes Ritter, córkę Teodora
1212. Ernst Carl Leopold Goldmann, I. żona NN, II. żona NN, III. żona Ida Thal z Neuen; zapewne mieszkał w Medow, być może był tam pastorem.

Pokolenie piąte
12121. Karl Goldmann, nadleśniczy, żona Auguste Homann
12122. Rudolf Goldmann, ur. 1821, ziemianin, żona Ernestine Leusentin z Nysy
12123. Heinrich Goldmann, żona Helene Dayer vel. Deyer, osiadł w Koblencji
12124. Julius Goldmann, żona Julia
12125. Max Goldmann, aptekarz w Brzegu, żona Marie Louise Neumann, zapewne z Goerlitz, 1846-1929
12126. Pauline Goldmann
12127. Helene Goldmann, żona pastora Pfitznera
12128. NN
12129. Friedrich Wilhelm Goldmann, żona Minna Kyritz (lub z Kyritz)
121210. Ernst Louis Ferdinand Goldmann, żona Anna Weide z Nysy

Pokolenie szóste
synowie Heinricha:
121231. Paul, 121232 Alfred, 121233 Richard
syn Helene:
121271. Rudolf Pfitzner, pastor w Szprotawie, entomolog-amator, żona Helene Falch

dzieci Juliusa
121241. NN
121242. NN, mąż Baumann

Synowie Maxa Goldmanna
121251: Hans, żona Filla
121252: Erich, żona Helena Chopard, nauczycielka francuskiego ze Szwajcarii pracująca w Dreznie

Syn Ernsta Goldmanna:
1212101 NN

Pokolenie siódme:
Dzieci Baumanna
1212421. NN
1212422. Paul Baumann

Dzieci Ericha
1212521: Heinrich
1212522: drugie dziecko (córka?)
Wnuki Ernsta:
121210/11 NN dziewczynka
121210/12 Hans
121210/13 Ernst

bonusowo: siostra żony Rudolfa, Hedwig Falch, poślubiła niejakiego Dudę i miała z nim syna Herberta Dudę.