Dzieci z Masarykiem

P-3420
Miejsce:Pardubice
Twórca:Deyl Josef
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe