Dzieci z sąsiadami w Połtawie

P-1067
Miejsce:Połtawa
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

Pod Oliwką przed mieszka-
niem w Połtawie Irka Jasia
Genia i Zygmuś Karpińscy
Sąsiedzi – Niemcy, Erik, Erika
i Uve

Połtawa 1916