Dziecko w pikelhaubie

P-8361
Miejsce:Berlin
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Data ze stempla: Berlin, 21. 11. [19]16