Arkady Collegium Maius

P-4184

Po przebudowie Collegium Maius na Bibliotekę Jagiellońską w latach 1839–1858 i 1864–1870.