Erich Goldmann V

P-10200

Fotografia [wykonana?] w
roku 1900 (styczeń)

Zdjęcie zapewne wykonane kiedy odwiedzał brata w Darmstadt.