Eugenia Karpińska w plenerze

P-1104

8,5 cm x 8,5 cm.