Eyre Crowe, „Samuel Johnson, Oliver Goldsmith i John Boswell w oberży Pod Mitrą”, 1857

P-429