Filipina Welser, żona morganatyczna arcyksięcia Ferdynanda II

P-9232

Filipina Welser (1527-1580), córka augsburskiego patrycjusza, w 1557 roku potajemnie zaślubiła arcyksięcia Ferdynandowi II Habsburgowi, syna i brata cesarzy, księcia Tyrolu. Było to małżeństwo morganatyczne, trzymane przez wiele lat w sekrecie (do czasu, kiedy ich najstarszy syn Andreas, wówczas osiemnastoletni, miał zostać kardynałem). Filipina otrzymała szereg tytułów, a jej dwaj synowie (dwójka młodszych dzieci zmarła we wczesnym dzieciństwie) zostali wysoko postawionymi figurami – jeden, Andreas von Oesterreich, został kardynałem, biskupem Konstancji, margrabią Burgau i namiestnikiem Niderlandów, drugi, Karol, margrabią Burgau, generałem i kandydatem do tronu polskiego.