Teofil Morawski, minister w Rządzie Narodowym

P-4231
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret Sztuka

Teofil Morawski (1793-1854), poseł na sejm Królewstwa Polskiego, w czasie powstania listopadowego wybrany do 5-osobowego Rządu Narodowego Królestwa Polskiego, gdzie odpowiadał za sprawy skarbowe. Po słynnych samosądach dokonanych 15 sierpnia 1831 w Warszawie podał się do dymisji.
Po przegranej emigrował, dzięki koneksjom żony Leokadii ze Szczanieckich osiedlił się w Wielkim Księstwie Poznańskim. W 1834 roku skazany przez władze rosyjskie zaocznie na ścięcie.