Friedrich Ferdinand hrabia von Beust, polityk

P-8006

Friedrich Ferdinand baron (od 1868 hrabia) von Beust (1809-1886), polityk, minister spraw zagranicznych i premier Saksonii, a następnie po emigracji do Austrii tamtejszy minister spraw zagranicznych i premier (kanclerz).