George Inn przy londyńskim Southwark

P-10485

10×14,5 cm

Gospoda „Pod Jerzym” (dawniej: „Pod Jerzym i Smokiem”) powstała w średniowieczu w Southwark przy dzisiejszej Borough High Street obok wielu innych gospód, gdzie zatrzymywali się ludzie wjeżdżający od południa do Londynu, tuż przed mostem. Spłonęła w 1676 w pożarze, który zniszczył większość Southwark, dziesięć lat po Wielkim Pożarze Londynu (który oszczędził dzielnicę za rzeką). Odbudowana w 1677, istnieje po dziś dzień (właściwie: tylko jej fasada) jako jedyna taka gospoda w Londynie. Bywał tu Dickens, na dziedzińcu być może odgrywano przedstawienia teatru elżbietańskiego, a Chaucer umieścił akcję „Opowieści kanterberyjskich” w budynku sąsiednim.

Fotografia mogła zostać wykonana na potrzeby książki Thomasa Burke’a „The English Inn” z 24 zdjęciami Taylora i jednym rysunkiem Edmonda C. Warre (I. wyd. 1930), lub wcześniejszej książki tego samego autora („The Book of the Inn, being two hundred pictures of the English inn from the earliest times to the coming of the railway hotel”, 1927).