Rycina: Raffaello Sanzio Morghen (1758 – 1833) wg portretu Vincenzo Gozziniego, podrzędnego florenckiego malarza i rytownika, działającego na pocz. XIX wieku.