Gościnny Dwór

P-1395

Z przodu arkady środkowej części Gościnnego Dworu, w głębi pałac Lubomirskich.