Grupa paulinów I (fotomontaż)

P-4320
Miejsce:Częstochowa
Twórca:
Tematyka:Grupowe

Zespół czterech zdjęć paulinów (najpewniej jasnogórskich – w czasie rozbiorów zamknięto wszystkie klasztory zakonu, zostały tylko jasnogórski i krakowski, a fotograf miał związki z Częstochową.)

Dwie pierwsze fotografie to fotomontaże, pozostałe dwie przedstawiają zakonników widocznych na zdjęciu zbiorowym (środkowy w pierwszym rzędzie, na drugim zdjęciu przeniesiony  lekko do tyłu i w lewo, oraz pierwszy od lewej w ostatnim rzędzie).

Fotograf Stanisław Trzciński prowadził zakład w Warszawie, ale jeździł często do Częstochowy, gdzie wykonywał zdjęcia klasztoru – władze carskie pozwoliły na rozprowadzanie tych zdjęć w roku 1896. A w roku 1907 przeprowadził się do Częstochowy i działał tam aż do śmierci. Para fotografii ze zbioru mogła powstać w trakcie jednej z jego pobytów w latach 90., przy okazji wizyty biskupa włocławsko-kaliskiego, Aleksandra Bereśniewicza (1823-1902).

Drugi od lewej w ostatnim rzędzie zapewne o. Bazyli Olesiński, współoskarżony w słynnym procesie o. Damazego Macocha. Pierwszy od prawej w tymże rzędzie – o. Augustyn Jędrzejczyk, malarz.