Grupa turystów przy obelisku Habsburga

P-8277

3,5×4 cm

Komentarz p. Eugeniusza Kępińskiego:

Turyści całkowicie zasłaniają zabytkowy obelisk (postawiony na cześć arcyksięcia Józefa Habsburga, platyna Węgier), który stanął tutaj, na granicy Węgier i Galicji w 1808 r.