Zbiór: Zbiór architekta Antoniego Karczewskiego

Zbiór ten trafił do mnie zrazu w formie trzynastu fotografii architektonicznych z kolekcji architekta Antoniego Karczewskiego (częściowo wcześniej w zbiorach Antoniego Łobosa), kupionych na Allegro w lutym 2019. Ponad rok później otrzymałem w darze od pani Hanny Zawiślak album zawierający blisko sto fotografii, należący i sporządzony przez Karczewskiego.

Poza zdjęciami zabytków z inwentaryzacji w latach 20. (Będzin, Czartorysk, Brzeżany) album zawiera prywatne fotografie z wakacji w Zawoi we wrześniu 1937 roku oraz włożone luzem fotografie i reprodukcje zabytków polskich i obcych (Horodło, Kraków, Kijów, Wenecja) z lat 1870.-1950.

Antoni Józef Michał Karczewski (1898-1957) był wykładowcą arch. średniowiecznej na warszawskiej Politechnice i konserwatorem zabytków. Jego praca konserwatorska polegała częściowo na wykonywaniu inwentaryzacji fotograficznej – robił to przynajmniej od lat 20. do 50. XX w. (przed wojną m.in. z Oskarem Sosnowskim). W czasie wojny w konspiracji (zastępca komendanta organizacji „Zbrojne Wyzwolenie”, również jako wykładowca). Od 1946 kierownik pierwszej w Polsce katedry konserwacji na AGH w Krakowie, 1954-56 w Instytucie Architektury w Warszawie, gdzie zmarł. Jego bogate zbiory dokumentacyjne przetrwały w Milanówku pod Warszawą – część z nich trafiła do Min. Kultury, część do Archiwum M. Warszawy, część pozostała w rękach prywatnych, skąd zapewne trafiły na rynek antykwaryczny.

UWAGA: Niestety nie mam żadnych namiarów na rodzinę/spadkobierców Karczewskiego, jeśli takowi istnieją. Proszę zatem o nieużywanie tych zdjęć, które on wykonał. Jeśli ktoś ma jakiś kontakt do spadkobierców – bardzo proszę o przekazanie, bo chciałbym ustalić kwestie praw autorskich.