Halszka z NN i panem Meysztowiczem

P-2833
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Pejzaż Portret

Być może druga kobieta to najbliżej spowinowacona z Meysztowiczem Teresa z Wielowieyskich Jelska.