Halszka z matką w Krynicy

P-2832
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Pejzaż Portret

H[alszka] p.Meysztowicz Szymon
Krynica    Mamusia

Szymon Meysztowicz to powinowaty Wielowieyskich; około 1930 roku Teresa Wielowieyska, córka Stefana i Jadwigi, poślubiła Jerzego Jelskiego, którego ciotka, Teresa z Czackich Meysztowiczowa, była szwagierką Szymona.