Heinrich Sibeth, pastor w Marlow

P-7119

Heinrich Sibeth (1627-1707) był pastorem luterańskim w Marlow, ojcem Karla Joachima (1692-1748), rektora szkoły katedralnej w Güstrow, pastora w Straslund i wreszcie od 1737 w kościele mariackim w Gdańsku.