Henryka Lis-Olszewska na tarasie w Uhryniu

P-2286

Zdjęcie w zbiorach Ośrodka Karta, datowane 1936:
http://www.foto.karta.org.pl/nasze-zbiory/kolekcje/ok_0994_lis_olszewski_witold,24426,zdjecie.html