Zbiór: Podróże Lis-Olszewskich

Witold Lis-Olszewski (1905-1986), prawnik, pochodził z adwokackiej rodziny lwowskiej, w czasie wojnie w AK (przedstawiciel Delegatury Rządu na Kraj) po wojnie uwięziony w okresie stalinowskim, potem pracował w Warszawie, działacz opozycji w PRLu, szczególnie bronił Świadków Jehowy (których działalność była wówczas zakazana).

Dwadzieścia jeden zdjęć, kupionych lata temu na Kole, udało się zidentyfikować dzięki podpisowi na jednym z nich, który doprowadził mnie do liczącego kilkaset obiektów zbioru Ośrodka Karta: http://www.foto.karta.org.pl/nasze-zbiory/kolekcje/ok_0994_lis_olszewski_witold,623.html
Sześć zdjęć nie pojawia się w zbiorze Karty, piętnaście pokrywa się z tamtymi; w jednym przypadku (kolegiata w Opatowie) udało mi się zidentyfikować miejsce, w drugim (Błękitny Meczet w Stambule) sprostować błąd.

Zdjęcia pochodzą z lat 20. i 30. XX wieku i dokumentują życie Witolda i jego żony, Henryki z Machnickiej. To przedstawiciele zamożnej klasy średniej, których było stać na podróże (zarówno bliskie, jak na Sandomierszczyznę, jak i dalekie, do Konstancy i Stambułu) oraz utrzymywanie stosunków z ziemiaństwem (pałac w Uhryniu i w Hucie – niestety, nie wiadomo, gdzie dokładnie się mieściły, bo nie chodzi o Uhryń w dzisiejszej Polsce).