Helena z Goldmannów Pfitznerowa – jako wdowa?

P-10149