Ignacy Dygas jako Stefan w „Strasznym dworze” (?)

P-4211
Miejsce:Warszawa
Tematyka:Portret

Ignacy Dygas (1881-1947), śpiewak, tenor. Debiutował (pod pseudonimem Gorczyński, jako baryton) w Warszawskich Teatrach Rządowych w styczniu 1905 („Faust”), a w maju ponownie, już pod własnym nazwiskiem, jako tenor (Jontek w „Halce”) i został zaangażowany do zespołu opery. Występował dużo we Włoszech, a także w Ameryce Południowej i Rosji, co roku powracając wszakże do Warszawy, gdzie osiadł na stałe w roku 1918 i do 1937 należał do zespo­łu opery warszawskiej, nadal koncertując za granicą.