Inscenizowana bójka marynarzy

P-1909
Miejsce:Rosja
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe