Irka Karpińska z adwokatem Wiesławem Korzeniewskim

P-1122
Miejsce:Siedlce
Twórca:
Tematyka:Portret

Irka Karpińska
i Wiesław Korzeniewski
adwokat
nasz kolega

Siedlce 1937 r.
koniec czerwca lub pocz. lipca