Irka Karpińska z Zabuża

P-1188

6×9 cm

Irena Karpińska
Zabuże 19…