Irka Karpińska z Zabuża

p-1187

6×9 cm

Prawdopodobnie Siedlce tego dnia, co zdjęcia P-1106 i P-1107.