Irka z koleżankami w Krasnymstawie

P-1171

Krasnystaw
październik 1935