Irusia i Zbyszek w Mętnej

-

5,5×6 cm

Irusia i Zbyszek
w Mętnej 1922 r.
Karpińscy

dzieci Tadeusza i Bronisławy z Parniewskich