Jadzia ze skrzypcami

P-3644
Miejsce:Bydgoszcz
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret Wnętrze
Zbiór:

Córeczka
Jadzia
dn[ia] 12. 4. 1929.
Bydgoszcz
Jot[…?]