Jak stary Łęcki

P-4265
Technika:
Miejsce:
Format:
Tematyka: